Beoordeling vergunning aanvraag

Beoordeling van een vergunningaanvraag

Advies korpschef

Voor de beoordeling van een vergunningaanvraag, vraagt Justis advies aan de korpschef van de Nationale Politie. Voor dit advies kijkt de politie wat er eventueel in politiedossiers bekend is over de leidinggevenden en beleidsbepalers (directeuren, vennoten, bestuurders etc.) van de beveiligingsorganisatie of het recherchebureau.

Politie beoordeelt inrichting en opzet organisatie

De korpschef beoordeelt ook de opzet en inrichting van de beveiligingsorganisatie of het recherchebureau en komt daarvoor langs op de locatie.

Strafblad?

De informatie uit de beoordeling gaat samen met het advies naar Justis. Justis kijkt dan of de leidinggevenden en beleidsbepalers een strafblad (justitiƫle documentatie) hebben en zo ja welke gegevens daar op staan.

Op basis van de informatie die u levert bij de vergunningaanvraag, het advies van de politie en de justitiƫle documentatie neemt Justis een besluit. Justis verleent alleen een vergunning als alle leidinggevenden en beleidsbepalers voldoende betrouwbaar en bekwaam zijn bevonden.

Bijzondere eisen geld en waardetransport, alarmcentrales en recherchebureaus

  • Geld- en waardetransportbedrijven moeten voldoen aan bijzondere eisen. Deze eisen staan in bijlage 5 van de Regeling particuliere beveiligingsorganisaties. Bijlage 5 wordt niet gepubliceerd, deze ligt ter inzage bij het Ministerie van Justitie en Veiligheid.
  • Particuliere alarmcentrales en videotoezichtcentrales (VTC's) krijgen alleen een vergunning als zij gecertificeerd zijn door een geaccrediteerde certificeringinstelling die toestemming heeft van de minister van Justitie en Veiligheid. Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid beheert de regelingen hiervoor.
  • Recherchebureaus moeten zich tijdens onderzoek dat zij verrichten aan de regels uit de Privacy-gedragscode sector particuliere onderzoeksbureaus houden.