Bezwaar maken

U kunt bezwaar maken als u het oneens bent met een beslissing van de minister op basis van de Wet particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus (Wpbr).

Een bezwaarschrift moet u indienen binnen 6 weken na de datum van de beslissing. Dit kan zowel digitaal als schriftelijk. Let op: doe dit op tijd, anders wordt uw bezwaar niet inhoudelijk behandeld.

U kunt uw bezwaarschrift ook door uw gemachtigde laten indienen. Als de gemachtigde geen advocaat is, voeg dan een machtiging bij uw bezwaarschrift.

Digitaal bezwaar indienen

 1. Dient u uw bezwaar in als particulier (of al dan niet als gemachtigde particulier/advocaat)? Log dan in met DigiD via: digitale formulier.
 2. Dient u een bezwaar in namens uw organisatie of als advocaat? Log dan in met e-Herkenning via digitale formulier.
  Let op! Per 1 juli 2021 wordt betrouwbaarheidsniveau eHerkenning 1 (EH1) stopgezet. Vanaf deze datum heeft u eHerkenningsniveau 3 (EH3) nodig voor deze aanvraag. Lees meer op justis.nl/eherkenning/wpbr.
 3. In het formulier legt u uit waarom u het niet eens bent met de beslissing. Het formulier leidt u door de stappen heen voor het digitaal indienen van een bezwaar.
 4. Houdt er rekening mee dat u aanvullende documenten als bijlage kunt toevoegen.

Schriftelijk bezwaar indienen

Schrijf een bezwaarschrift. Dit is een brief waarin u uitlegt waarom u het niet eens bent met de beslissing. In uw bezwaarschrift moet in ieder geval staan:

 • uw naam en adres;
 • de datum waarop u het bezwaarschrift schrijft;
 • een omschrijving van de beslissing waartegen u bezwaar wilt maken. U kunt ook een kopie van de beslissing meesturen;
 • de reden waarom u bezwaar maakt;
 • uw (digitale) handtekening of de handtekening van uw gemachtigde.

Stuur uw bezwaarschrift naar:

Justis
Afdeling V&T
Postbus 20300
2500 EH Den Haag