Over onze producten

Over onze producten

Op onze website kunt u alles lezen over onze producten. Maar wat is nu eigenlijk de waarde van deze producten voor onze maatschappij?

De verhalen van

Lees hier het verhaal van NOC*NSF over gratis VOG's voor sportverenigingen.

Lees hier het verhaal over Boa´s bij Nederlandse Spoorwegen.

Lees hier wat de Wpbr betekent voor Hoffmann Bedrijfsrecherche.

Lees hier het verhaal over GSR bij Advocatenkantoor Boels Zanders.

VOG
Onze Verklaring Omtrent het Gedrag vergroot het vertrouwen dat kwetsbare mensen, vertrouwelijke gegevens, geld en goederen in goede handen zijn.
BOA
Met onze aktes van opsporingsbevoegdheid en insignes kunnen boa’s betrouwbare hulp bieden bij de handhaving van de lokale orde en veiligheid.
BOD
Door medewerkers van een bijzondere opsporingsdienst opsporingsbevoegdheden te geven, helpen we criminele activiteiten op het spoor te komen.
Beveiliging en recherche
Door te screenen bewaken we de betrouwbaarheid en deskundigheid van particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus.
Wet wapens en munitie
Met zorgvuldige vergunningverlening voorkomen we dat wapens en munitie in de verkeerde handen vallen en een gevaar voor onze veiligheid vormen.
Garantstellingsregeling curatoren
Met de garantstellingsregeling curatoren helpen we curatoren bij hun onderzoek naar onbehoorlijk bestuur bij faillissementen. Zo komen we op voor de rechten van schuldeisers.
Naamswijziging
Door zorgvuldig te besluiten over naamswijzigingen, voorkomen we dat mensen door hun achternaam in hun functioneren worden gehinderd.
Bibob
Met onze Bibob-adviezen voorkomen we dat de overheid criminele activiteiten mogelijk maakt. Zo dragen we bij aan de integriteit van het openbaar bestuur.
Toezicht op rechtspersonen
Met onze risicomeldingen en netwerktekeningen helpen we onze ketenpartners bij het bestrijden van fraude, drugshandel, witwassen en andere vormen van misbruik van en door rechtspersonen.
Gedragsverklaring aanbesteden
Met de gedragsverklaring aanbesteden stimuleren we dat de overheid zaken doet met betrouwbare partners.
Gratie
Door gratieverzoeken te behandelen, dragen we bij aan een rechtvaardige, menselijke en doelmatige uitvoering van straffen.
Huwelijk
Met huwelijksdispensatie en trouwen bij volmacht kunnen we afwijken van de normale huwelijksregels, als de situatie van de partners daarom vraagt.