Wat is een boa?

Wat is een boa?

Een buitengewoon opsporingsambtenaar (boa) is een ambtenaar met opsporingsbevoegdheid. Dat houdt in dat een boa bepaalde strafbare feiten mag opsporen. Buitengewoon opsporingsambtenaren worden door organisaties of de politie ingezet om de veiligheid te handhaven.

Zo zijn er bijvoorbeeld boa’s die voor gemeenten het parkeerbeleid handhaven. Maar ook jachtopzichters, milieu-inspecteurs en leerplichtambtenaren zijn boa’s. Een boa kan verdachten aanhouden en mag boetes uitschrijven.

Een boa is echter geen politieagent. Een politieagent heeft een algemene opsporingsbevoegdheid en mag alle strafbare feiten opsporen. De strafbare feiten die een boa mag opsporen, staan vermeld in de domeinenlijst en in zijn takenpakket. Justis verstrekt deze akte van opsporingsbevoegdheid. Daarmee kunnen boa’s aantonen dat ze betrouwbaar en bekwaam zijn en als boa mogen werken. De akte van opsporingsbevoegdheid moet door de werkgever van de boa worden aangevraagd.

Boa's die veel contact hebben met het publiek – bijvoorbeeld parkeercontroleurs, hoofdconducteurs en ook boswachters - dragen een insigne. Dankzij dit insigne is meteen duidelijk dat de boa 'bijzondere bevoegdheden' heeft, zoals het uitschrijven van boetes en het aanhouden van verdachten. Boa-werkgevers kunnen bij Justis het insigne voor hun medewerkers bestellen.