Veelgestelde vragen over hoorzittingen

Deze hoofdrubriek bevat 0 rubrieken:

Veelgestelde vragen over hoorzittingen

  • Tijdens een hoorzitting kunt u uw bezwaren mondeling toelichten. U bent niet verplicht om dat te doen. Uw keuze om wel of niet naar de hoorzitting te komen heeft geen invloed op de zorgvuldigheid waarmee het bezwaar beoordeeld wordt.

  • Ja, als u dat prettig vindt kan de hoorzitting ook telefonisch. Voor de beoordeling van uw bezwaar maakt dit geen verschil.

  • Een hoorzitting vindt niet bij de rechtbank plaats. Er is ook geen rechter bij. U vertelt uw verhaal aan de hoorcommissie, die bestaat uit een voorzitter en een secretaris. Dit zijn ambtenaren in gewone kleren. De voorzitter leidt het gesprek. De secretaris schrijft op wat er gezegd wordt. Een hoorzitting is geen verhoor. Het doel is om meer informatie te krijgen. Als alle relevante feiten bekend zijn, kan een beslissing worden genomen. Tijdens de hoorzitting zelf wordt géén beslissing genomen.

  • Tijdens de hoorzitting kunt u uw bezwaren uitleggen. De hoorcommissie luistert naar uw verhaal. De voorzitter kan een paar vragen stellen. Daarna mag u zelf vragen stellen. Als u geen vragen meer heeft, legt de voorzitter uit hoe de procedure verder verloopt.

  • Een hoorzitting kan een kwartier tot een uur duren. Dit verschilt per hoorzitting en hangt onder andere af van de toelichting die u zelf geeft.

  • Ja, u mag iemand meenemen om u te ondersteunen. Bijvoorbeeld een advocaat of familielid. Wel dient u dit vooraf (schriftelijk) aan de hoorcommissie kenbaar te maken. U en de andere persoon dien(t)en zich namelijk aan te melden bij de receptie met een legitimatiebewijs.

  • De hoorcommissie heeft een datum bepaald, die past binnen de wettelijke termijn. De afspraak kan daarom niet zomaar worden uitgesteld. Heel soms kan een hoorzitting in overleg worden verplaatst.

  • U kunt u thuis alvast voorbereiden. Bedenk waarom u het niet eens bent met Justis en wat u precies aan de hoorcommissie wilt vertellen. Schrijf de belangrijkste punten op en neem dit eventueel mee.

Meer informatie